- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA Award

    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมนายรังสรรค์ คำชาย และนางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล IQA Award ซึ่งมีการประเมินระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคมนี้

alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์