- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปี 2565

   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส รวมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม

alt

alt alt

alt alt

ภาพ          ดิเรก สุขประเสริฐ       พนักงานธุรการ
                ฉัตรวัฒน์  สุขโต        พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์