- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

  

 

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.บดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด ซึ่งจะนำนักเรียนไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2565 จำนวน 23 โรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งจัดทำลำดับเวลา (Timeline) การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ภาพ/ข่าว : นายฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล

ชมภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1O5Ao0dM5P2_31OJqjOyZUmlobFI11Wom?usp=sharing