- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการติดตาม ประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าร่วมการติดตาม ประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการของ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วย ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ และผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

ในการประชุมฯ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามนโยบายและหารือในประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
- โครงการโรงเรียนคุณภาพ
- โครงการพาน้องกลับมาเรียน
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)
- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ท่านผู้ตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผู้ปกครองนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนางานต่อไป

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว    พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์    นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม  คลิก