- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565

alt  alt

 

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ นายรังสรรค์  คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 “รายการพิเศษ สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-site 100%” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

          - นโยบายของ สพฐ. กับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

          - มาตรการเปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยนายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

          - แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียน โดยนางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

          - แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของสำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

          โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและแผนเผชิญเหตุ กรณีมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ภาพ/ข่าว : นายฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล

 

alt alt alt