- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ของ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทาทงไกล (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ         ฉัตรวัฒน์ สุขโต           พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์