- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

alt  alt

 

          วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายณรงค์ศักดิ์  หนักแน่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าพบปะผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยผู้ปกครองทุกท่านเห็นชอบให้นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านบางแก้ว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ภาพ : ณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : ฉัตรวัฒน์ สุขโต   พนักงานบันทึกช้อมูล

 

alt  alt  alt