- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

 alt   alt

 

          วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศุภลักษณ์ คำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

 

ภาพ/ข่าว ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล

 

 

alt  alt  alt alt  alt