- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้าร่วมประชุมหารือและให้การต้อนรับ ในโอกาสที่ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1

    วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสที่ออกเยี่ยมโรงเรียนที่เปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทั้งผู้ที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (On site) รวมถึงแนวทางการสร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยของคณะครูและนักเรียนเป็นอันดับแรก

alt  alt  alt

alt  alt  alt

alt  alt  alt

alt  alt  alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์