- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมเพื่อเตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

    วันนี้ เวลา 13.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 และมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้แทน พร้อมนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายสมพงศ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้ากลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบขอบเขตงานในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และพิจารณาจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนด ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt  alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

 

ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์