- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

     วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรีได้จัด "พิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3" ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) โดยมีนายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในฐานะผู้อำนวยการฝึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดฯ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด พร้อมนี้ นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมในพิธีปิดดังกล่าวด้วย
alt  alt

alt  alt

alt

alt

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: คลิก

 

 

ภาพ/ข่าว:  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์
ภาพ:  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ