- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1)

ดังเอกสารแนบ