- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

alt

 

         วันนี้ เวลา 10.30 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คำชาย นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ และนายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ซึ่งถ่ายทอดสดมาจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ

ชมภาพเพิ่มเติมที่
https://drive.google.com/drive/folders/1jH67BxwlVfli5etTGs-drPKxuQEvp3J-?usp=sharing