- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

     

     

    6 ตุลาคม  2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยมีนายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คำชาย และนายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรม และโครงงานในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ชมภาพเพิ่มเติม

ช่วงที่ 1  https://drive.google.com/drive/folders/1EjnzVbbq6EncwcOPhP4P8_Bhq6NGcyW9?usp=sharing

ช่วงที่ 2  https://drive.google.com/drive/folders/1JyTGne2D6e7A46qp2J_WHWtWYVt1KMKC?usp=sharing

ช่วงที่ 3  https://drive.google.com/drive/folders/1b_Fs-h3knzOPfCl16kZ83x-J8b5Y85OY?usp=sharing