- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจCoaching เพื่อเตรียมรับการประเมิน

     

     

     

    นายรังสรรค์  คำชาย  นางแสงเดือน  เฉื่องฉ่ำ  แลนายสัญญา  กุลสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้ารับการ Coaching  เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 4  เมื่อวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1cShuLr4a6qof58X0zJxaLv8Q0lJEs-H-?usp=sharing