- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ

     

     

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อให้ทราบแนวทางในการเขียนโครงการและจัดทำแผน ของบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เมื่อวันจันทร์ ที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางพรพิมล  ธัญพรจิรวัชร์   ศึกษานิเทศก์     ข่าว

นายดิเรก  สุขประเสริฐ       พนักงานธุรการ    ภาพ

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1xKF46TqofdZDrgPLlqpbaoWVbqWMCn25?usp=sharing