- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมสร้างความเข้าใจครงการโรงเรียนคุณภาพ

     

     

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายดิเรก  สุขประสริฐ     พนักงานธุรการ     ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1aqtsv_VqzPLVSZRjORp-JAZvvCyMoYVf?usp=sharing