porno hd xxx pornos perfectgirls Tiffany Mynx Raue Ficken porno blowjob porn videos
sex free pornhub download somali sex video suuny leone bf flim download somali sex video xxx sex videos filmyzilla.com

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยนายรังสรรค์  คำชาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการค่ายเชื่อมโยงกับหลักสูตรการสอนของครูตามบริบทโรงเรียนและชับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป   ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

 

นางประศาสนี เชยชิต     ศึกษานิเทศก์     ภาพ

นายดิเรก  สุขประเสริฐ    พนักงานธุรการ   ข่าว

 
Data Center สพป.พบ.1