Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ“ถึงเป้าหมายแห่งชีวิต สู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่”

 

“ถึงเป้าหมายแห่งชีวิต สู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่”
          วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และสมาคมผู้บริหาร สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จัดงาน “ถึงเป้าหมายแห่งชีวิต สู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่” ณ สนามฟุตบอลที แมงโก้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดย นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงความยินดีและความรักความผูกพันให้กับ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และ นายพจน์ เผ่าเจริญ ผอ.โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ จันทน์ผา ที่เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ๔ ท่าน ได้แก่ นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช , นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ , นางสาวภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น และ นางสาวนภัสนันต์ มังคัสสะ ที่เดินทางมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ สพป.เพชรบุรี เขต ๑


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/FvSRBQZaJphcyqYE9

 
Data Center สพป.พบ.1