Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑

 
สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑
          นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ,คณะ กตปน. , ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และ ข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน ให้การต้อนรับและแสดงความยินกับ นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต ๑

สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว
ดิเรก สุขประเสริฐ /ภาพ

 

 
Data Center สพป.พบ.1