Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต ๑ มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ๑๐ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา

 

 

สพป.เพชรบุรี เขต ๑ มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ๑๐ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา
           วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต ๑ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ,นโยบาย สพฐ. และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรูปแบบการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รายงานผลการดำเนินงานตาม ๑๐ จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบุรี เขต ๑


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ /ภาพ
อัลบั้ม ๑
https://drive.google.com/open…
อัลบั้ม ๒
https://photos.app.goo.gl/eNrnEx1WkJeaobBi9

 
Data Center สพป.พบ.1