Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต ๑ เตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

 

 

สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
          วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต ๑
          ตามที่ สพฐ.โดยสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่าน ซึ่ง สพฐ.มีนโยบายที่ต้องการให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ในการนี้ ศูนย์สอบ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ กำหนดการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีสนามสอบจำนวน ๖๒ สนาม ๘๔ ห้องสอบ นักเรียนเข้ารับการประเมิน ๑,๔๘๐ คน ใช้กรรมการในการดำเนินการ ๑๗๖ คน เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด สพป.เพชรบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/2SwTsGyWLHi1uhhR6

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 เวลา 20:07 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1