Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์”

 

 

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์”
          วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์” ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต ๑ การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เกิดจากผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาเรียนรู้จากสภาพจริง หลังจากได้ผ่านการอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ และได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ แล้วนำผลการเรียนรู้ในสภาพจริงมาสรุปผลและนำมาจัดกิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์”ในครั้งนี้


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/5KxqdfKb8PGgfEgC6

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 เวลา 20:01 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1