Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการจัดทำข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e - GP

 

 

การจัดทำข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e - GP
          วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e – GP เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงบลงทุน ในระบบ e – GP ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/GgZt9wzZQ6c7NDQeA

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 เวลา 20:00 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1