Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

 

 

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 , นายประสิทธ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานทุกฝ่ายและเน้นย้ำในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อปฏิบัติทุกขั้นตอน


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/PAWmSXUCy3KCZxDk7

 
Data Center สพป.พบ.1