Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ"รู้จัก กบข. และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก"

 

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/80054961_2965631723521032_186390271997509632_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=r-1Q2VOL7iQAQk28Pk2TuVHal_GCbBiFt-3Nds4SsbbVYkOHBYRjXCL_g&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=80095b8ec77ca2fcfd830cc3d18b7c70&oe=5E788B42

 


          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้สมาชิก กบข.หลักสูตร "รู้จัก กบข. และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ การจัดอบรมในครั้งนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล กบข. เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสะสมเงินเข้า กบข. ประโยชน์ที่ได้รับ เข้าใจแผนลงทุนที่เปิดให้สมาชิกเลือก รวมทั้งบริการสำหรับสมาชิก และช่องทางการติดต่อ กบข. ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐ คน เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๐๐ คน สพป.เพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๕๐ คน สพม.๑๐ จำนวน ๕๐ คน


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/ZyQXzg11v4BwY7rn8

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 09:53 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1