Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

เตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

          วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการดำเนินงาน นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในกลุ่มสาระดังนี้
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพและคอมพิวเตอร์)
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - ปฐมวัย
ในการนี้ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 

สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
คลิกชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/4Lgzq5yXX1RiDiK97

 

 
Data Center สพป.พบ.1