Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจBest Practices DLTV

altaltaltalt

               เขตตรวจราชการที่  4  จัดประกวดโรงเรียน Best Practices DLTV ระดับภาค หาตัวแทนส่งเข้าแข่งขัน ระดับประเทศ EDUCA 2019

               เมื่อเช้าวันที่ 10 กันยายน 2562 นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practies) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตตรวจราชการที่   4 เพื่อหาตัวแทน  เข้าประกวดระดับประเทศ EDUCA 2019 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

               ซึ่งการประกวดในครั้งนี้   มีตัวแทนจากเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตตรวจราชการเข้าร่วมการประกวด   จำนวน   6   โรงเรียน   ประกอบด้วย   โรงเรียนวัดบางคนทีใน สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง   สพป.สมุทรสาคร   โรงเรียนบ้านดอนทอง   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต 2   และโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 1

               สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ   ๅDLTV   ได้รับการบอกเล่าจากคุณครูท่านหนึ่งว่า   " ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง สามารถช่วยคุณครูได้อย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น   ครูไม่ตรงกับวิชาเอก  ถึงแม้คุณครูจะต้องมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้ว นักเรียน ได้เรียนรู้วิชาการจากโรงเรียนต้นทางตรงตามวิชาหรือ   ตรงตามความสามารถ   คุณครูปลายทางก็เรียนรู้ไปกับเด็ก ๆ ด้วย สุดท้ายคุณครูปลายทาง ก็ต้องช่วยกันกระตุ้นให้เด็กได้สนุกสนานในการเรียนปลายทาง   ช่วยกันสรุปผลการเรียน เด็กนักเรียน   มีผลการเรียน หรือพัฒนาการดีขึ้น"      ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได่้กล่าวกับคุณครูทื่มาร่วมการประกวดในครั้งนี้ว่า   ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความสำคัญของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล   จึงทรงได้จัดตั้งโครงการนี้  ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน

 

ทินกร   กล่ำทอง     ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1phMLejDGYDyEA7cvlzVDaYYuHWHtzWgx

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 09:03 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1