Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจผู้แทนเลขา กพฐ. ตรวจราชการ

altaltaltaltalt

          เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ออกตรวจโรงเรียนในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ กพฐ.  มอบหมายให้  นายพิษณุ ตุลสุข  อดีตรองปลัดกระทรวง ศธ. และนายสมยศ  ศิริบรรณ  อดีตผอ.สพร.สพฐ.  ในฐานะ  ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 4  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยมีนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ใจช่วง ,นายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับ

          การออกตรวจราชการครั้งนี้  เป็นการออกมารับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  อุปสรรค์ในการบริหารจัดการศึกษา  เน้นให้การช่วยเหลือ  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการจากผู้บริหารสถานศึกษา  และรับคำแน่นำจากผู้แทนเลขาฯ กพฐ.  ในฐานะที่ปรึกษาของ CUTTER  ที่ 4  โดยทั้งสองท่านได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปพบเห็น  มาแนะนำกับผู้เข้าร่วมรับฟังในเรื่องของการพัฒนาอย่างไรให้นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เรียนอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตัวนักเรียนเอง  ให้นักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่เป็นพิษภัยกับสังคม  โดยฝากให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนได้คิดว่า  อย่าคิดแค่โมเดล  ให้คิดถึงอนาคต  คิดถึงผลลัพธ์  ผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาว  และสุดท้ายได้เน้นให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่  ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10

          นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นพระคุณที่ท่านที่ปรึกษา (ผู้แทน เลขาฯ กพฐ.)  ได้มาให้ความอนุเคราะห์  ติดตาม และให้ข้อแนะนำในครั้งนี้  ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกโรงเรียนควรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้  โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างอาชีพ  การเสริมรายได้  การทำ  MOU  กับหน่วยงานทางการศึกษาที่มึความพร้อม  เช่น  วิทยาลัยการอาชีพ  เป็นต้น  สุดท้ายทั้ง  3  ท่าน  พร้อมด้วยท่านพระครูสุนทร  วัชรการ  เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง  ซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญ  ไว้  ณ  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง

 

ทินกร  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RGvDeWRQ62-aRgXkxCDqhe8RIx3WHfGS

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 11:35 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1