Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจThai School Lunch ไม่นัดหมาย

altaltaltalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออกตรวจโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านพุพลู

          เมื่อสายวันอังคารที่ 6  สิงหาคม นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านพุพลู  พร้อมด้วยนายสมพงษ์  เกศรีนิลพรรณ  ศึกษานิเทศก์ ได้รับการต้อนรับจากนางสุปันนา  งิ้วทอง  ผอ.รร.บ้านพุพลู

          จากการตรวจพบว่า  โรงเรียนแห่งนี้  มีการจ้างแม่ครัวมาปรุงอาหาร  วัตถุดิบบางส่วนใช้ผลิตผลของโครงการเกษตรในโรงเรียน  เช่น  ผักต่าง ๆ  ไข่ไก่ เป็นต้น  มีการใช้เมนุอาหารจากโปรแกรม  Thai  School  Lunch  เป็นเมนูอาหาร  หรือในแต่ละสำรับ  นักเรียนได้รับประทานอาหารวันละ  2  อย่างเป็นอย่างน้อย  มีขนม หรือผลไม้ในบางวัน  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่  ภาชนะ  มีการเก็บรวบรวมอย่่างเป็นระเบียบ  ภาชนะสะอาด และได้สอบถามเรื่องการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  พบว่าไม่มีปัญหา และได้สอบถามเยี่ยมคุณครูจากโครงการกองทุนการศึกษา  ที่มาบรรจุ  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  อีกทั้งยังมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่เป็นนักเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา  จำนวน 1 คน

ทินกร  ข่าว / ภาพ

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1fEqQmfOqboH24umd-yyPDSs6INwdou4L

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2019 เวลา 14:07 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1