Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจตรวจเยี่ยม รร.

alt altalt altalt

 

ผอ.สพป.เพชรบุรี 1  ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

         เมื่อเช้าวันที่  1  สิงหาคม  2562  นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  2  โรงเรียน  คือโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง และโรงเรียนบ้านบ่อหวาย  ตามนโยบาย  เยี่ยมให้กำลังใจทุกโรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้  พบผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ  คุณครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  มีการสอนเสริม  ติวเข้มให้นักเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

         ส่วนโครงการอาหารกลางวัน  พบว่า  ทั้งสองโรงเรียน  ใช้เมนู  Thai  School  Lunch  ในการประกอบอาหาร  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  มีการแจ้งล่วงหน้าของอาหารในแต่ละสัปดาห์  อีกทั้งยังมีการสอนเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน  เช่่น  การปลูกผัก  การเพาะเห็ดฟาง  การเลี้ยงปลา เป็นต้น

         ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ฝากให้ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน  ช่วยติดตามเรื่องนักเรียนที่ขาดแคลน  หาวิธีการช่วยเหลือ  อย่าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายโรงเรียน

 

ทินกร  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1Agg-EqakVJUfXtyaqz4DLW7zoaEZopVI

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 15:54 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1