- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
 
https://2889a69e-a-a3bf1ddc-s-sites.googlegroups.com/a/petburi.go.th/ita-pbi1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20en.jpg?attachauth=ANoY7coad9DodWN-H0PpgXIGV65LXW_eqTAEogyFzZrKz_UarquuQEm-bxTr5KqtphmoMZgIgyTlaD44GnYJb2bt3jS9Y50CUpUFr6bYAmI8AUwksAfG7lWAL0OwxD3raOOR49iz6Fyq-BeLzFKbV-LWppW2X0MHPxT2C5VMePxoqRP4XotD5lRHdi7mUaM9GHPRNJfgpkQ1SGvMJhz25wG7_WEM7Fc5qfHNEvc6kP0ashdY6uLCsLFyImlV1XuSC9tyjCA3q67rySufgfX4vopbF5lSjGKwiw%3D%3D&attredirects=3
https://2889a69e-a-a3bf1ddc-s-sites.googlegroups.com/a/petburi.go.th/ita-pbi1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20ch.jpg?attachauth=ANoY7coK3KQIe-v2RVQVT7pnYarnXpXRT_kHPiSUIpdh0MyVj7FAQ4vu5ht3GW-tvnAIBuff3GdRhQZf1Ll-iry0A8ZBgAMjacIbHWZBuSZnrxhgx694uiVOaTUv4_R-iSD6SDB0EYtSq5d4b1IXbw0twpSMh3VFsax51ZjEbDYiPQ-UfFFff7yQVJw9a7FZtN6L1xPoRPhOm8m9SLk9Uq-dwQAprsaH9FcCgpwC8v9y83tzfFKbwUqLvudVFYC4OMEPc9pN0o9E4k7VLPTisNwYla481AmpcA%3D%3D&attredirects=2
 
 

- ข้อมูลพื้นฐาน -

ข้อมูลพื้นฐาน
    O2. ข้อมูลผู้บริหาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
    O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                1) ข่าวประชาสัมพันธ์
                2) ประกาศ
    O8. Q&A
    O9. Social Network
 
 

- การบริหารงาน -

แผนการดำเนินงาน
 
 

- การบริหารเงินงบประมาณ -

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 

- การส่งเสริมความโปร่งใส -

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 

- การป้องกันการทุจริต -

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต