Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 เวลา 15:03 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1