Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโรงเรียนบ้านวัง

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 เวลา 18:40 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1