Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจหนึ่งคน 2 หน้าที่

altalt

          สพฐ.จัดพัฒนาขข้าราชการครู  ผู้รักษาการในตำแหน่ง  ผอ.รร.  ผ่านระบบ  VDO   Conference  ทั่วประเทศ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.  ให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี) เรื่องนี้  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ประสานกับ นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  ใช้ห้องประชุมเกษม  กลั่นยิ่ง  ของ สพป.เพชรบุรีเขต 2 เป็นสถานที่จัดพัฒนา  มีข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.  จาก  3  หน่วยงานทางการศึกษา  เข้าร่วมพัฒนา  ประกอบด้วย  สังกัด  สพป.เพชรบุรี เขต 1  จำนวน  34  คน ,  สังกัด  สพป.เพชรบุรี เขต 2  จำนวน  64  คน  และจาก  สังกัด  สพม.10  จำนวน   2  คน  รวมทั้งสิ้น  100 คน  

          การพัฒนาในครั้งนี้  ดำเนินระหว่างวันที่  17 - 18  มีนาคม  2561  ซึ่งในวันแรก  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ได้กล่าวเปิด  และยืนยันกับผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.  ว่า  "สพฐ.  จะไม้ทิ้งเพื่อนครูให้ทำงานแต่เพียงลำพัง   การทำงานของโรงเรียน  จะมี  สพฐ.  เคียงข้างไปด้วยกัน"  ซึ่งสร้างความพอใจให้กับ ข้าราชการครูผู้รักษาการฯ  ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างยิ่ง

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศไดืที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1_bEoRmOrMVdDDPABNl6CVtdTrg2lgZSG

 

 
Data Center สพป.พบ.1