Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจวันนี้ที่เขาย้อย

altalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาย้อย และโรงเรียนวัดยาง  ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต และการอ่อนออก - เขียนได้  ของนักเรียน

          เมื่อเช้าวันที่  15 มี.ค. 61  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาย้อย  และโรงเรียนวัดยาง  เพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนครู และติดตามการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  การบริหารจัดการใช้ระบบ  4QS  ของสพป.เพชรบุรี เขต 1  มาบริหารงาน  และติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  พบว่า

          ทั้งสองโรงเรียนมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานที่ดี  คือ  นายปรีชา  น้อยพ่วง และนายสมบูรณ์  มังสา  บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน  จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  นักเรียนมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ผลการเรียนของนักเรียน  อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  แนะนำให้ทั้งสองโรงเรียนบริหารจัดการการเรียนของนักเรียน  เน้นการสร้างอาชีพ  การเรียนที่สามารถเป็นอาชีพได้  โดยผนวกรวมเข้าไปในช่วงของ  "ลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้"  ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว  เช่น  โรงเรียนวัดยาง  สร้างทักษะอาชีพด้วยการ  จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสอนเรื่องของการรำกลองยาว จนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้  เป็นต้น  

ทินกร  กล่ำทอง    ข่าว / ภาพ

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1LURTwpydKXufpO5AwnXmCUHxDHityLDH

 

 
Data Center สพป.พบ.1