Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เพชรบุรี 1 ทำได้

alt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  ทำความเข้าใจเรื่องข้อราชการกับผู้บริหารสถานศึกษา  และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน  ที่เป็นตัวแทนไปแข่่งขันทักษะทางวิชาการ  เมื่อ  11-13 ก.พ. ที่ผ่านมา

          เมื่อบ่ายของวันที่  19 กุมภาพันธ์  2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561   ณ  ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย   โดยก่อนเปิดการประชุม  ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  ที่เป็นตัวแทนสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เข้าไปแข่้งขันทักษาะทางวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  รังสิต     ซึ่งรางวัลที่ได้รับ  มีทั้งเหรียญทองชนะเลิศ , เหรียญทองรองชนะเลิศ, เหรียญเงินรองชนะเลิศ  และรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย  ซึ่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ชักชวนให้ที่ประชุม  ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน  ซึ่งรางวัลที่ได้รับมาประกอบด้วย  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม  GSP  ระดับชั้น  ป.4 - 6  ได้แก่  เด็กหญิงสุดา  รัตน์ปานอ้น  และ เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี   มีนางสาวอารยา  สงวนสุด และนางสาวโชติกา  ขำทวี  เป็นครูผู้ฝึกสอน   ,  เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.1 - 3   ได้แก่  เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  มีนางอุบล  ดอกพรม  เป็นครูผู้ฝึกสอน  รวมไปถึงรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย  สุดท้าย  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคน  คุณครูทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน  รวมไปถึงผู้ปกครองด้วย  

          สำหรับการประชุมเพื่อรับมทราบข้อราชการเร่งด่วน  ประกอบด้วย  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้เน้นย้ำ   ให้ทุกโรงเรียน  ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และของ ผอ.เขต  ที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนดำเนินตามนโยบาย  4 Qs  ให้จงได้  โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งก่อนหน้านี้  ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาแล้วพบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่  อยู่้ในเกณฑ์ที่ไว้ใจได้   และมีข้อประชุมที่สำคัญ ๆ อีกหลายเรื่อง  เช่น  การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ , การเลื่อนวิทยฐานะ ฯ , การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ,  เป็นต้น

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าคลิกชมภาพบางส่วนได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1hh7fif2vmHAXjRBz0tJOATpQqLvuOiPc

 

 
Data Center สพป.พบ.1