Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

การพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ตามโครงการงครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2561    ตามเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 18:50 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1