Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ตามโครงการงครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2561    ตามเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 18:50 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1