Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ในเครือ สพฐ



เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







 

 

 

ผู้บริหารดี ครูเก่ง เด็กยอดเยี่ยม

alt

         ตัวแทนนักเรียนการแข่งขันอัจชริยภาพทางคณิตศาสตร์  สพป.เพชรบุรี เขต 1 (แชมปฺ์เก่า) ทำได้  100  คะแนนเต็ม  ได้เป็นตัวแทนภาค  ไปแข่งขันระดับชาติ  

          เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  ตัวแทนนักเรียนในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ ป.1 - 3 , ป.1 - 6  และ  ป. 4 - 6   ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  67  ณ  จังหวัดนครนายก    ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   3  รายการ  ประกอบด้วย  การแข่งขันประเภทอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ  ป.1 - 6  (ชุโดกุ)  คือ  เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล  ทำได้  100  คะแนนเต็ม  เหรียญทองดันดับ 1  มีคุณครูจรีพร  นิลห้อย  เป็นครูผู้ฝึกสอน ,  การแข่งขันประเภทอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับ  ป.1 - 3  คือ  เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร  ทำได้  100  คะแนนเต็ม  เหรียญทองอันดับ 1  มีคุณครูอุบล  ดอกพรม  เป็นครูผู้ฝึกสอน  และ  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น  ป. 4 - 6  คือ  เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์  ทำได้  98  คะแนน  เหรียญทองอันดับ  2  มีคุณครูอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ โดยมีนายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  ผอ.รร. และนางสาวชลิตตา  เชื้อนิล  รอง ผอ.รร.  ให้การสนับสนุน

          นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ถือเป็นผลงานด้านคุณภาพที่ยิ่งใหญ่  ส่งผลให้ผู้ปกครอง  เกิดความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  ขอบคุณผู้บริหาร  และคุณครู  ที่ร่วมกันดูแลอบรมสั่งสอนศิษย์จนได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่  ขอให้อย่าหยุดเพียงเท่านี้  ตั้งใจทำต่อไป  ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล  และนักเรียนที่เป็นตุัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน  อาจจะได้รับรางวัล  หรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียน และคุณครูได้มีการพัฒนาต่อไป

 

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ 

อุบล  ดอกพรม    ภาพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 06 มกราคม 2018 เวลา 09:40 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1