Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จำนวน  1  อัตรา

          บัดนีี้  การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
Data Center สพป.พบ.1