Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

                   วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑  โดย          นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ     ภาพ /ข่าว

 

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/8a8kPSYFfkvINz612

 
Data Center สพป.พบ.1