Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

กีฬา - กีฬา เป็นยาวิเศษ

 alt

          กลุ่มเครือข่ายที่ 3alt  หัวสะพาน  จัดกิจกรรมเสริ่มสร้างความเข้มแข้งให้กับนักเรียน

          เมื่อเช้าวันที่  22  สิงหาคม  2560  นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ของกลุ่มเครือข่ายที่  3  หัวสะพาน  โดยมีนายเอน  กลิ่นฟุ้ง  ประธานเครือข่ายเป็นผู้กล่้่าวรายงาน

          การจัดการปข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่ายที่  3  หัวสะพาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถในด้านการกีฬาของนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย ,  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนต่างโรงเรียน  รวมไปถึงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้สังคม  และปลอดภัยจากยาเสพติด  มีนักเรียนจาก  7  โรงเรียน  ภายในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งข้น  ประกอบด้วย  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม , โรงเรียนวังตะโก , โรงเรียนวัดบันไดทอง , โรงเรียนบ้านไร่ดอน , โรงเรียนวัดโรงเข้ , โรงเรียนวัดเวียงคอย และโรงเรียนวัดทองนพคุณ  แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น  2  ช่วงชั้น  คือ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา  มีชนิดกีฬาสากลที่แข่งขันประกอบด้วย  ฟุตบอล 7 คน , วอลเล่ย์บอลชาย / หญิง  , เซปักตะกร้อ และเทเบิลเทนนิส  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางแน่งน้อย  ประเสริฐ  ผอ.รร.วัดทองนพคุณ  สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นสนามแข่งขัน  และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  สนับสนุนนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0BydlVW6Cw5JJTjJoQ29aMU50TTg

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1