Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม

Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม

                   วันที่  ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี โดย นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานของแต่ละโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์   ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

https://goo.gl/photos/4PEmaNSxoB4p3Mi56

 

            

 
Data Center สพป.พบ.1