แผนที่ตั้ง/แผนผังอาคาร สำนักงานเขตฯ

alt
alt

 


แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 


แผนผังภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1