แผนที่ตั้ง/แผนผังอาคาร สำนักงานเขตฯ

alt
alt

 


แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

alt
คลิกขยายภาพแผนผังภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
alt
คลิกขยายภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:46 น.)