ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.พบ.1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 10:04 น.)