รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ดังเอกสารแนบ

 

 

https://drive.google.com/open?id=1LVmXLK8wdH-tepx9t5fGXvSwWK2wjSO8