การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 307

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:18 น.)