การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 230

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:15 น.)