ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางศุภลักษณ์ คำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) และโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตาม MoU เรื่องโรงเรียนคุณภาพ และการนำนักเรียนไปใช้ทรัพยากรร่วมกันตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม  คลิก