การจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ วPA

        วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.30 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน “การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ได้จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ผ่านระบบออนไลน์” โดยมีนางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นรองประธานในการอบรมฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2564 โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นการอบรมในตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา และวันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นการอบรมในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาalt

alt  alt

alt  alt  alt

alt  alt  alt

alt  alt  alt


ภาพ/ข่าว  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์